Eva Kriegerbecková

Mé video je zpracováno jako rozhovor s mojí babičkou - Evou Kriegerbeckovou. Narodila se 15.6.1945 a žila v České republice, konkrétně v Praze, celý svůj život. Má dvě děti, z nichž jedno je má máma. Vystudovala Univerzitu Karlovu obor filozofie. Následně procovala jako vedoucí oddělení vědecko-technických informací. Nyní ráda cestuje, nejradši navštěvuje Řecko a Francii, a je zaměstnána na částečný pracovní úvazek v psychiatrické léčebně v Bohnicích.

Autorka: Johana J.