Ludmila Dlouhá, Eva Žilková a Zdeněk Žilka

Moje video je sestříhaný rozhovor s třemi mými prarodiči: Ludmilou Dlouhou, Evou Žilkovou a Zdeňkem Žilkou.

Ludmila Dlouhá se narodila 19.11. 1945 ve Vršovicích. Má jednoho bratra a jednu sestru. Vždycky ji zajímala historie, literatura a jiné humanitní předměty a věnuje se těmto zájmům celý svůj život. Má dvě děti (syna a dceru). Její dcera je moje máma. Nyní ráda cestuje ať už po Česku nebo v zahraničí a navštěvuje různé výstavy.

Eva Žilková se narodila 21.6. 1945 v Podolí a v Praze žije skoro celý život. Vystudovala na učitelku a občas učí dodnes. Učí výtvarnou výchovu, němčinu a ruštinu. Má dva syny a jeden z nich je můj táta. Nyní se učí anglicky a pořád velmi ráda maluje.

Zdeněk Žilka se narodil 2.7. 1937 v obci Blažkov, ovšem po studiu v Brně se přestěhoval do Prahy, kde žije i nyní. Na rozdíl od mých babiček se nevěnoval humanitním oborům ale spíše těm vědeckým a v těch zejména elektrotechnice. V tomto oboru dokonce (spolu s dalšími lidmi) vydal i několik knih, které už dnes bohužel nejsou moc dostupné. Nyní velmi rád čte a to hlavně v cizích jazycích: angličtině a němčině. 

Autorka: Markéta Ž.