Výstava
Chodby Nového PORGu

Studenti tercie připravili komentovanou prohlídku výstavy k výročí Československé republiky, přiblížili naše moderní dějiny žákům čtvrtých a pátých ročníků.