Zděněk Justoň

Zděněk Justoň se narodil 6. prosince 1942. Studoval ekonomii v Praze a v Paříži. Vedle svého zaměstnání se posledních čtyřicet let zabývá sociální a kulturní antropologií. Antropologie je věda o člověku a kulturní a sociální antropologie se zaměřuje na člověka jako společenskou a kulturní bytost. V roce 1981 napsal knihu Hudba přírodních národů pro Jazzovou sekci a od devadesátých let publikoval řadu antropologických esejů v kulturní revue Analogon. Deset let přednášel o ekonomické antropologii a kurz Svět očima Lévi-Strausse na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je aktivním spisovatelem, jeho poslední publikací byla Ekonomie přírodních národů. Zdeněk Justoň je dlouhodobým přítelem mých rodičů a znám ho od dětství.

Autorka: Marie-Klára Ch.