Společné století
100 let republiky na Novém PORGU

Dlouhodobý projekt studentů gymnázia Nový PORG, který je zaměřen na historii naší země.

Postupně zde budou zveřejňovány výsledky práce studentů, které se týkají mapování moderní historie.


Přidán první video dokument o životě pamětníka, který vytvořila studentka sexty. Ostatní studenti sext  v současnosti připravují vlastní příspěvky. 


Komentovaná prohlídka

Studenti tercie připravili komentovanou prohlídku výstavy k výročí Československé republiky, přiblížili naše moderní dějiny žákům čtvrtých a pátých ročníků.


Na úvod několik ilustrativních, zajímavých a málo známých videí k našim dějinám.

VZNIK REPUBLIKY a T. G. M.

Záběry prezidenta s vnuky Herbertem a Leonardem z pořadu Hledání ztraceného času.


MNICHOV a události roku 1938

Dokument Vojenského historického ústavu k armádě ČSR a událostem nešťastných třicátých let 20. století.

Reportáž z tábora pro děti:


PROTEKTORÁT

Kompilace z filmu Lidice.


POVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO

Málo známá reakce na upálení Jana Palacha a události ze srpna 1968.